Samodzielna obsługa programu do faktur

Samodzielna obsługa programu do faktury nie jest trudna, lecz wymaga wprawy i czasami kilku tygodni szkolenia, by móc wprowadzać wszystkie dokumenty w taki sposób, by dokumentacja była spójna. Musimy się liczyć z tym, że mimo ustawień domyślnych programu do faktur, należy za każdym razem zerknąć na konkretną fakturę, by upewnić się, czy domyślne ustawienia nie zostały zmienione. Fakturowanie online zazwyczaj nie zmienia nam domyślnych ustawień faktur, ale w tym przypadku mamy do czynienia z nieco mniejszym i możliwościami.

Z kolei sytuacji, kiedy chcemy korzystać z dedykowanego programu, w której będziemy instalowały na komputerze, bardzo możliwe jest, że program do fakturowania zmieni numerację konkretnych dokumentów i tym samym będzie trzeba później poprawić. Dlatego też wystawiania faktur to nie może być tylko i wyłącznie niepoleganie na możliwościach programu, ale też przynajmniej podstawowa wiedza w zakresie rachunkowości oraz rozliczeń, a także umiejętność rozróżniania poszczególnych typów dokumentów oraz danych, które mają się na tych dokumentach znaleźć.