Do czego służy księga przychodów i rozchodów?

Mówiąc w prostym języku, księgą przychodów i rozchodów nazywamy ewidencję księgową, która służy uproszczenia sytuacji gospodarczych i księgowanych jest w niej wiele różnego rodzaju informacji. Księga przychodów i rozchodów zawiera między innymi informacje odnośnie przychodów i rozchodów, które są poparte wynikami sprzedaży. Wśród tej ewidencji znaleźć możemy również informacje odnośnie zakupu towarów i materiałów handlowych oraz wydatki, które są ściśle związane z wynagrodzeniem pracowników w działalności gospodarczej.

Kto prowadzi księgi przychodów i rozchodów?

Księgę taką zobowiązane są prowadzić osoby, które osiągają pewien przychód z działalności pozarolniczej – mowa tu o działalnościach gospodarczych. Prowadzić powinny ją również spółki jawne osób fizycznych.