Baza danych firm – po co jest potrzebna?

Działania marketingowe powinny opierać się o dotarcie do odpowiedniego grona odbiorców. Bardzo ważne jest, aby mieć jak najszerszą bazę osób i podmiotów, do których można trafić i którzy będą w stanie nam zaufać. Istotna jest wiedza, komu możemy oferować swoje produkty.

Baza danych firm w Polsce

Podstawą efektywnych działań marketingowych jest baza danych firm w Polsce. Pozwoli ona na łatwiejsze umówienie się na spotkania, czy pozyskanie nowych klientów przez telefon. W bazie danych firm w Polsce powinny znajdować się spółki cywilne, akcyjne, partnerskie, komandytowe, izby gospodarcze, rzemieślnicze, a także stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje, czy oddziały przedsiębiorstw. Potencjalnym odbiorcą mogą być też organizacje publiczne takie jak administracja samorządowa, skarbowa, wymiar sprawiedliwości, ochrona, czy edukacja. Oprócz nazwy firmy w bazie danych znajdują się też takie informacje jak miejsce prowadzenia działalności, data założenia, liczba pracowników, wysokość kapitału zakładowego, czy pochodzenia kapitału.